Bestill time

Den nøyaktig datoen for møtet vil bli fastsatt i forhold til opplysninger gitt i kontaktskjema.

Henvisning fra lege er ikke nødvendig. Alt informasjon du oppgir er taushetsbelagt og vil bli behandlet med konfidensialitet i henhold til Norsk Psykologforenings retningslinjer. Mental psykologi anbefaler at du aldri sender sensitiv informasjon gjennom kontaktskjema eller e-post, da disse ikke er å regne som sikre informasjonskanaler.

Komplekse tilbud
psykologiske tjenester

Kurs og veiledning

Vi tilbyr enkle kurs, kurspakker og veiledning som er effektive. Grunnen til det er en blanding av faglig innhold i kurset og ‘adrenalin aktiviteter’ samtidig.

Mental psykologi samarbeider med Lista Adrenalin Park – www.lapark.no.
Vi tilbyr kurs som stimulerer deltakelse i læringsprosessen på en unik måte. En god balanse mellom faglig innhold og ‘adrenalin aktiviteter’ skaper en situasjon hvor gruppen er mer engasjert og motivert. I tillegg kan deltakelserne huske mer fra den faglige delen av kurset eller veiledningen.

Vi kan tilby veiledning eller enkle kurs som innebærer ett tema og pågår 3-4 timer.
Vi kan tilby veiledning eller kurspakke som innebærer flere temaer og pågår 2-3 dager inkludert overnatting. Vi tar imot grupper mellom 5-200 deltagere.

Problematikker

 • Stress og Stressmestring
 • Selvtillit og selvbilde
 • Motivasjon
 • Mindfulness
 • Empatisk kommunikasjon
 • Personlig utvikling
 • Pusteteknikker
 • Forebygging av utbrenthet på arbeidsstedet
 • Kommunikasjon og kroppspråk
 • Kommunikasjon i familie og øvrige familien
 • Konflikthåndtering
 • Kunst feedback

I tilegg kan vi tilby et tema som skal dekke dine behov.