Bestill time

Den nøyaktig datoen for møtet vil bli fastsatt i forhold til opplysninger gitt i kontaktskjema.

Henvisning fra lege er ikke nødvendig. Alt informasjon du oppgir er taushetsbelagt og vil bli behandlet med konfidensialitet i henhold til Norsk Psykologforenings retningslinjer. Mental psykologi anbefaler at du aldri sender sensitiv informasjon gjennom kontaktskjema eller e-post, da disse ikke er å regne som sikre informasjonskanaler.

Komplekse tilbud
psykologiske tjenester

Individualterapi

Psykolog Adam Kowalewski. I behandling bruker jeg blant annet samtaleterapi, Kognitiv terapi og Aksept- og forpliktelsesterapi (acceptance and commitment therapy), eller ACT. Jeg bruker også kroppsbevissthet terapi, pusteteknikker, mindfulness og ny-nevrokognitivterapi.

Du er den viktigste personen i bedringsprosessen, mens min rolle er å skape sammen med deg en trygg og optimal tilstand, hvor dine behov vil bli oppfylt samtidig som dine ønsker og mål vil bli oppnådd.

Problematikker

 • Angst
 • Stress
 • Krise
 • Depresjon
 • Selvrespekt
 • Pannikkangst
 • Bekymringer
 • Sosialangst
 • Søvnproblemer
 • Utbrenthet
 • Uro
 • Sorg
 • Prestasjonsangst
 • Spesifikfobie